Tłumaczenia

Wykonujemy profesjonalne tłumaczenia ustne i pisemne:

  • z i na język angielski,
  • dla osób indywidualnych, firm i instytucji państwowych,
  • o każdym profilu tematycznym, od tekstów ogólnych do literatury fachowej,
  • tłumaczenia poświadczone pieczęcią tłumacza przysięgłego dokumentów wszelkiego rodzaju.

Teksty lub dokumenty do tłumaczenia można dostarczyć:

  • za pomocą formularza zlecenia,
  • pocztą elektroniczną w dowolnym formacie tekstowym lub w postaci skanu (w przypadku tłumaczeń poświadczonych mile widziany oryginał przy odbiorze),
  • bezpośrednio do biura – po uprzednim kontakcie telefonicznym,
  • pocztą zwykłą na adres biura.

Wykonane tłumaczenia zwykłe można odebrać osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej.

Tłumaczenia poświadczone ze względu na kwestie formalne (pieczęć i podpis tłumacza) muszą być wykonane w formie wydruku, który można odebrać osobiście lub w formie przesyłki pocztowej. Możliwe jest również przesłanie kolorowego skanu tłumaczenia pocztą elektroniczną.

Gwarantujemy profesjonalizm i krótkie terminy realizacji.