Polityka prywatności

Jakie dane są zbierane od użytkowników

Podczas odwiedzin stron internetowych firmy UnaLingua, w ramach standardowej procedury wynikającej z działania serwerów www, automatycznie zbierane są pewne dane dotyczące Państwa wizyty i parametrów połączenia.

Dodatkowo za pośrednictwem formularzy (tradycyjne papierowe i internetowe formularze zlecenia, wyceny tłumaczenia, przesyłania plików) użytkownicy proszeni są o podanie danych kontaktowych / teleadresowych. Skorzystanie z formularzy jest dobrowolne, pozostawienie danych jest jednak konieczne, jeśli chcą Państwo skorzystać z możliwości, które dany formularz oferuje.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. UnaLingua Biuro Tłumaczeń Profesjonalnych Waldemar Nehring z siedzibą w Iławie przy ul. Kopernika 6/23, 14-200 Iława, jako Państwa Administrator Danych Osobowych, informuje, że:

 1. Pani/Pana dane będziemy przetwarzali na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i pkt b) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Pani/Pana dane będziemy przetwarzali w celu świadczenia przez nas usług tj.: przygotowania wyceny na potrzeby realizacji usługi tłumaczenia oraz samej realizacji usługi tłumaczenia.
 3. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywali przez czas obowiązywania umowy/współpracy, a także po jej zakończeniu w celach:
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności prowadzenia ewidencji tłumaczeń poświadczonych,
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • statystycznych i archiwizacyjnych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez firmę UnaLingua.
 5. Pani/Pana dane będziemy udostępniali osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Pani/Pana dane będziemy także udostępniać odpowiednim organom na mocy przepisów prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Pani/Pan danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: biuro@unalingua.pl.

W jaki sposób te dane są wykorzystywane

Dane kontaktowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji bieżących zleceń.
Żadne dane pozyskane przez firmę UnaLingua za pośrednictwem tradycyjnych papierowych formularzy oraz stron internetowych nie są przekazywanie innym firmom i nie są wykorzystywane w innym celu niż opisanym powyżej.

Cookies

Strony internetowe firmy UnaLingua wykorzystują technologie „cookies”. Więcej o plikach „cookies” i o polityce firmy UnaLingua z nimi związanej znajdą Państwo na stronie „informacje o cookies”.

Co robimy, aby chronić dane zbierane od użytkowników?

W firmie UnaLingua wdrożona jest polityka bezpieczeństwa informacji. Wszystkie dane zbierane na stronach internetowych firmy UnaLingua są chronione przed ujawnieniem lub udostępnieniem za pomocą wdrożonych procedur i środków technicznych w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Odnośniki do stron zewnętrznych

Na stronach www firmy UnaLingua znajdują się odnośniki do stron zewnętrznych. Firma UnaLingua nie ponosi odpowiedzialności za dane zbierane przez te witryny.